De minnelijke schikking onder vuur?

Op 01/04/2020 diende parlementslid Marco Van Hees (PvdA) een wetsvoorstel in met het doel om de verruimde minnelijke schikking in strafzaken ongedaan te maken. In zijn voorstel gaat de heer Van Hees uit van het feit dat de regeling, zoals die nu bestaat, een ongelijke behandeling doet ontstaan tussen rijken en armen. Deze ongelijkheid is […]

De minnelijke schikking onder vuur? Lees verder »