Sociaal strafrecht

Wat houdt het sociaal strafrecht in?

Het sociaal strafrecht heeft betrekking op de strafrechtelijke bestraffing van schendingen van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. De relevante regels zijn in dit opzicht opgenomen in het Sociaal Strafwetboek.

Ons gespecialiseerd team bestaat uit leden van het departement strafrecht die in zaken betreffende het sociaal strafrecht nauw samenwerken met leden van het departement arbeidsrecht. Met hun kennis en praktijkervaring zijn zij uitermate goed geplaatst om u optimaal te begeleiden en bij te staan.

Inbreuken

In het sociaal strafrecht is er sprake van vier categorieën van inbreuken. Iedere categorie staat gelijk aan een bepaalde gevolgen.

De eerste categorie heeft betrekking op lichte inbreuken. Die kunnen geen aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Hooguit zal u een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro riskeren.

Er is bijvoorbeeld sprake van een lichte inbreuk wanneer men een administratieve verplichting niet heeft nageleefd of wanneer men bepaalde clausules is vergeten op te nemen in een arbeidsovereenkomst.

De tweede categorie bestaat uit inbreuken van matige ernst. Die worden ofwel met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro ofwel met een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro gestraft.

Deze categorie omvat de volgende misdrijven: niet-naleven regelgeving omtrent jaarlijkse vakantie, niet-opstellen van arbeidsreglement, …

Het niet-afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering en het tewerkstellen van deeltijdse werknemers buiten de uren zijn voorbeelden van misdrijven die onder de derde categorie (zware inbreuken) vallen en worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1.000 euro of een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.

Ten slotte is er ook nog een vierde categorie die betrekking heeft op zeer zware inbreuken zoals zwartwerk, kinderarbeid, het tewerkstellen van personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven, ….

Deze inbreuken worden bestraft met (i) een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro of (ii) met een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro en/of een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar.

Ter verduidelijking, de bedragen van de geldboetes moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen (momenteel x8) en wanneer er gekozen wordt voor de strafrechtelijke vervolging, kan de administratieve geldboete niet ook nog opgelegd worden. Dit betreft het una via principe.

Wanneer kunnen wij voor u in actie komen?

  • U heeft een dagvaarding ontvangen en wordt verdacht van een sociaalstrafrechtelijk misdrijf, wegens problemen met de DIMONA-aangifte voor uw werknemers of wegens schijnzelfstandigheid;
  • Uw bedrijf kreeg de arbeidsinspectie over de vloer en stelde enkele inbreuken vast;
  • U kreeg een uitnodiging tot verhoor voor zwart werk

Heeft u vragen omtrent fiscaal strafrecht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!