Geen onderdeel van een categorie

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Het strafrechtelijk beslag en de effecten ervan   In het kader van strafrechtelijke onderzoeken – zowel opsporingsonderzoeken (die door het openbaar ministerie geleid worden) als gerechtelijke onderzoeken (die door een onderzoeksrechter geleid worden) – kunnen bepaalde goederen in beslag genomen worden. Zo kan het gaan om goederen waarmee […]

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Lees verder »

De voorafgaande erkenning van schuld (VES)

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) De Potpourri II-wet van 5 februari 2016 voerde een nieuw artikel 216 Wetboek van Strafvordering in. Dit artikel introduceerde een procedure waarbij het Openbaar Ministerie en de beklaagde een overeenkomst kunnen sluiten omtrent de bestraffing van een misdrijf. Dit in ruil voor een bekentenis van de beklaagde. Deze procedure

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) Lees verder »

Omkopen en omgekocht worden – twee zijdes van dezelfde strafbare medaille

Omkopen en omgekocht worden – twee zijdes van dezelfde strafbare medaille Omkoping is geen eenvoudige juridische figuur. In deze bijdrage zal worden uiteengezet wat omkoping juridisch gezien inhoudt en op welke manier omkoping strafbaar is in België. Een recent voorbeeld omtrent omkoping  Afgelopen week viel het gerecht binnen bij Philippe de Moerloose, een Belg die

Omkopen en omgekocht worden – twee zijdes van dezelfde strafbare medaille Lees verder »

Belastingontwijking en belastingontduiking: het einde van postbusfirma’s?

Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie concrete stappen ondernomen ter bestrijding van het oprichten van postbusfirma’s voor belastingontwijking en belastingontduiking . Meer specifiek heeft de Commissie een voorstel ingediend dat in grote lijnen inhoudt dat verschillende (fiscale) voordelen worden ontnomen van postbusfirma’s. Of dat ze zelfs gestraft kunnen worden, om zo hun oprichters

Belastingontwijking en belastingontduiking: het einde van postbusfirma’s? Lees verder »

Bannister Advocaten verkrijgt vrijspraak voor inbreuken op de sociale strafwetgeving

Het Hof van Beroep te Gent sprak de heer O.D. vrij voor inbreuken op de sociale strafwetgeving na verweer door Bannister advocaten.  Feiten In 2014 was de heer O.D als werknemer tewerkgesteld bij de firma N.E. BV, met als zaakvoerster mevrouw O.B. De heer O.D. onderhield tijdens zijn tewerkstelling bij N.E. BV een amoureuze relatie

Bannister Advocaten verkrijgt vrijspraak voor inbreuken op de sociale strafwetgeving Lees verder »

Over de Belgische Mededingingsautoriteit en immuniteit

Voor eens en voor altijd een vrijgeleide voor de verstoorders van de vrije markt? Wat is de Belgische Mededingingsautoriteit? Welke beslissingen kan die BMA nemen? Kan een bekentenis in het kader van een onderzoek door de waakhond van het Belgisch mededingingsrecht ook tot vermindering van de straf of zelfs immuniteit leiden? En eens zo’n immuniteit

Over de Belgische Mededingingsautoriteit en immuniteit Lees verder »

Vitae-token: Bannister advocaten staat slachtoffers oplichting bij

Recent kwam aan het licht dat een grootschalig onderzoek loopt naar oplichting gepleegd door het socialemediaplatform gelinkt aan ‘Vitae.co’ en de website ‘Vitaetoken.io’, die ondertussen van het net gehaald is.  Mr. Jorgen VAN LAER en Mr. Thomas SPAAS, crypto-advocaten van Bannister, staan van bij de aanvang van dit onderzoek een groep slachtoffers bij en volgen

Vitae-token: Bannister advocaten staat slachtoffers oplichting bij Lees verder »

Cryptofraude: een overzicht van Belgische wetgeving rond cryptocurrency misdrijven

Cryptomunten kennen hun gevaren. Niet alleen de munt en haar intrinsiek onvoorspelbare waarde kunnen mensen duur komen te staan, maar ook de fraudemogelijkheden die cryptomunten bieden, zorgen voor slachtoffers en handen die leeg achterblijven.  De gespecialiseerde crypto-advocaten van Bannister geven u in deze bijdrage een overzicht van de meest voorkomende vormen van cryptofraude en hun

Cryptofraude: een overzicht van Belgische wetgeving rond cryptocurrency misdrijven Lees verder »

Verbeurdverklaring leasingwagens in strafzaken. Kan dat?

Leasingwagens kunnen al een tijdje verbeurdverklaard (lees: aan de Staat toegewezen) worden door de politierechter. Dit opdat de hardleerse verkeersovertreder niet zou kunnen ontsnappen aan de gevolgen van de wet door zijn wagen te leasen en dus niet rechtstreeks in eigen naam aan te kopen. In correctionele zaken zit de vork echter net iets anders

Verbeurdverklaring leasingwagens in strafzaken. Kan dat? Lees verder »