Fiscaal strafrecht

Wat houdt het fiscaal strafrecht precies in?

Personen en ondernemingen kunnen beschuldigd worden van verschillende misdrijven, waaronder schendingen van het fiscaal recht.

Die schendingen worden op hun beurt gesanctioneerd op basis van het fiscaal strafrecht.

Zo staan er bijvoorbeeld niet enkel administratieve sancties (zoals het terugbetalen van ontdoken belastingen) maar ook geldboetes en zelfs gevangenisstraffen op het niet-naleven van fiscaalrechtelijke bepalingen.

Meer concreet

Meer concreet gaat het om belastingfraude, de overtreding van het fiscaal beroepsverbod, BTW-fraude, fiscale valsheid in geschrifte,…

Wanneer er indicaties zijn van een inbreuk op het fiscaal recht kan het Openbaar Ministerie de fiscale overtreder correctioneel vervolgen, voor die fiscale misdrijven.

Die vervolging kan bovendien gepaard gaan met een vervolging wegens gemeenrechtelijke misdrijven zoals oplichting, witwassen, criminele organisatie, misbruik van vertrouwen enz.

Welke straffen riskeert u?

Zoals reeds gesteld kunnen schendingen van het fiscaal recht bestraft worden met gevangenisstraffen, die kunnen oplopen tot enkele jaren, en met geldboetes, van enkele honderdduizenden euro, afhankelijk van welk misdrijf men gepleegd heeft.

De bedragen van deze geldboetes moeten nog worden vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment  zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8).

Heeft u vragen omtrent fiscaal strafrecht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!