Witwassen

Wat houdt het misdrijf precies in?

Het witwassen van illegale gelden of op zijn minst de poging daartoe zijn strafbaar.’

In artikel 5,1§ van de Witwaswet wordt uitvoerig beschreven wat de wetgever verstaat onder het begrip witwassen.

  • Onder andere gaat het over de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst van deze gelden/activa te verbergen.
  • Er is ook sprake van het misdrijf witwassen wanneer een persoon die betrokken was bij een misdrijf waaruit gelden of activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn gestelde daden.
  • Personen zijn ook strafbaar wanneer ze geld of activa gebruiken/bezitten/verwerven waarvan deze personen de illegale herkomst kennen.

Belangrijk element is dat zowel de deelneming, de medeplichtigheid tot, de poging, hulp aan het misdrijf,… strafbaar zijn.

Voorwaarden

Om te kunnen spreken over witwassen moet er worden voldaan aan 2 wettelijke voorwaarden.

  • Handeling: het moet gaan over een strafbare daad. Het gaat om het kopen, ruilen, ontvangen, bezitten, bezwaren of beheren van zaken die zijn verkregen uit het misdrijf.
  • Kennis van illegale oorsprong: de dader moest kennis hebben van de illegale oorsprong.  Gelden of activa hebben een illegale herkomst wanneer deze voortkomen uit een misdrijf ( een misdrijf dat in verband staat met: illegale drugshandel, mensenhandel, financiering van terrorisme,…), wanneer de gelden/ activa voortkomen uit een beursmisdrijf ( het onwettig aantrekken van spaargelden, diefstal of afpersing,…) en tot slot gelden/activa die voortkomen uit oplichting ( misbruik van vertrouwen, een diefstal,…).
    Het misdrijf is een afzonderlijk autonoom misdrijf. De veroordeling wegens witwassen, impliceert niet noodzakelijk dat de beklaagde zich ook schuldig heeft gemaakt als dader aan het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen zijn verkregen.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf witwassen wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar  en/of een geldboete van 26 tot 100.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent witwassen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!