Minnelijke schikking met fiscus - Advocaat Antwerpen

Wie verwikkeld is in een conflict met de fiscus en daarbij een strafrechtelijke veroordeling riskeert, kan sinds enkele jaren met het parket een minnelijke schikking treffen.

Bij een minnelijke schikking met de fiscus ‘vervalt’ de strafrechtelijke procedure, die u te wachten staat, in ruil voor het betalen van een afkoopsom. U vereffent uw schuld aan de fiscus en betaalt vervolgens een som aan het parket en daarmee is de kous dan af.

Voordat u gaat onderhandelen over een minnelijke schikking is het dus verstandig om het advies in te winnen van een advocaat, die gespecialiseerd is in fiscaal strafrecht. Bij Bannister Advocaten kunt u terecht bij ons team van fiscaal recht juristen, die regelmatig minnelijke schikkingen met het parket treffen na vermeende fiscale misdrijven.

Contacteer ons via e-mail info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00 en we brengen u zo snel mogelijk in contact met één van onze fiscale misdrijven advocaten.

Wanneer is een minnelijke schikking met de fiscus mogelijk?

Zowel u als het parket kan een voorstel tot minnelijke schikking doen voor u of uw onderneming. Dit voorstel kan in elke fase van het onderzoek ingediend worden, zelfs wanneer de zaak al bij de rechtbank aanhangig is gemaakt. 

Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, voordat een minnelijke schikking mogelijk is. 

We zetten ze even op een rijtje:

 • De mogelijke straf is maximaal een gevangenisstraf van twee jaar.
 • Alle schade veroorzaakt aan anderen moet op voorhand vergoed zijn.
 • De openstaande schuld bij de fiscus moet eerst worden vereffend.

Voordat u een minnelijke schikking kunt treffen, zult u moeten onderzoeken welke gevangenisstraf u riskeert voor het verweten fiscale misdrijf. Dit kunt u het beste aan een advocaat, die gespecialiseerd is in het fiscaal strafrecht, vragen want het antwoord op deze vraag is vaak niet eenvoudig.

Is de mogelijke straf hoger dan twee jaar gevangenisstraf, dan zal er geen minnelijke schikking mogelijk zijn en zult u een strafrechtelijke verdediging moeten voeren.

Als de fiscale misdrijven schade aan andere personen hebben toegebracht, zullen deze slachtoffers eerst vergoed moeten worden.

Ook de openstaande schuld bij de fiscus zult u eerst moeten vereffenen voordat u een minnelijke schikking met het parket kunt treffen. 

Hoe verloopt de procedure om tot een minnelijke schikking met de fiscus te komen?

Hieronder geven we de stappen van de procedure om tot een minnelijke schikking te komen:

 • Het parket (de procureur des Konings) komt met een verzoek tot minnelijke schikking, u kunt dit ook zelf voorstellen. Houd er rekening mee dat de voorwaarden – zoals hierboven besproken – moeten zijn voldaan. Bij fiscale aangelegenheden moet u eerst tot een overeenkomst met de fiscus komen. 
 • Het parket zal bepalen binnen welke termijn en op welke manier u de betaling moet verrichten. Deze termijn bedraagt minimaal 15 dagen en maximaal 3 maanden.
 • Het parket verleent u en uw advocaat inzage in het strafdossier.
 • Het parket mag u niet méér aanrekenen dan de maximale geldboetes, zoals voorzien in de wet aangevuld met eventuele kosten voor gevoerde onderzoeken – dit moet aan de hand van het strafdossier worden geverifieerd.
 • Het parket zal u verzoeken om van bepaalde goederen afstand te doen, waaronder de in beslag genomen goederen – u moet wel even nagaan of zij hiertoe het recht hebben want alleen specifieke goederen kunnen worden verbeurdverklaard.
 • Indien u betrokken bent bij een gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter zult u tevens in persoon moeten verschijnen (samen met het eventuele slachtoffer). Er zal met betrekking tot de te betalen som aan het slachtoffer naar een overeenkomst moeten worden gezocht. U laat zich hierbij bijstaan door een advocaat.
 • Mits alle partijen akkoord gaan met de overeenkomst, zal de rechter de minnelijke schikking bekrachtigen.
 • Als de rechter de bekrachtiging afwijst, wordt het onderzoek of de procedure bij een andere rechter voortgezet. Alle documenten, die betrekking hebben op de minnelijke schikking, worden uit het dossier gehaald.
 • Als de rechter akkoord gaat en de minnelijke schikking bekrachtigt, wordt u uitgenodigd om aan de FOD Financiën te betalen. Als eenmaal de betaling is bevestigd, vervalt de strafprocedure ten aanzien van u.
 • Indien u niet of slechts gedeeltelijk betaalt, zal de procedure worden hervat.

U leest het al: de procedure om tot een minnelijke schikking met de fiscus te komen, is niet eenvoudig. Er zijn een hele reeks valkuilen en procedurele details, die beter door een gespecialiseerde advocaat opgepakt kunnen worden. Het is absoluut essentieel om u te laten bijstaan door een vakspecialist. U kunt hiervoor bij Bannister Advocaten terecht. Contacteer ons team fiscale misdrijven via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

Minnelijke schikking met fiscus - Advocaat Antwerpen

Het gevolg van een minnelijke schikking met de fiscus

Eerder in deze bijdrage vermelden we al dat met een succesvolle minnelijke schikking de strafvordering komt te vervallen, maar wat betekent dat nou precies? En zijn er nog andere gevolgen van de minnelijke schikking? 

De strafvordering komt te vervallen

Het vervallen van de strafvordering betekent dat de rechter vaststelt dat de procedure onmogelijk kan worden verdergezet. Er wordt dus geen uitspraak gedaan over schuld of straf.

Het vervallen van de strafvordering wordt niet alleen na een minnelijke schikking met de fiscus uitgesproken, maar ook bijvoorbeeld als de beklaagde overlijdt of als de procedure is verjaard.

Bij het vervallen van de strafvordering na een minnelijke schikking geldt dat dit vervallen enkel ten aanzien van degene die betaalde geldt. De procedure blijft tegen eventuele andere beklaagden in dezelfde zaak gewoon lopen.

Erkenning van de aansprakelijkheid

We vermeldden al dat een minnelijke schikking slechts kan worden toegekend als de slachtoffers – en eventueel de fiscus – reeds voor hun schade zijn vergoed.

Dit betekent dat u impliciet de verantwoordelijkheid voor deze schade op u neemt. U geeft eigenlijk toe dat u aansprakelijk bent voor de schade, die voortvloeit uit het aan u verweten (fiscale) misdrijf.

Contacteer een advocaat gespecialiseerd in fiscaal strafrecht

Minnelijke schikkingen kunnen u behoeden voor een strafrechtelijke veroordeling en zijn in sommige gevallen een zeer goede uitweg. Er zijn echter wel een hele reeks juridische hordes waarover u moet springen alvorens u tot een succesvolle minnelijke schikking met de fiscus komt.

De gespecialiseerde advocaten fiscaal strafrecht van Bannister Advocaten kunnen uw belangen tijdens deze hele procedure verdedigen. Wij gaan samen met u het dossier volledig doornemen en een vakkundige afweging maken tussen de strafprocedure en een minnelijke schikking. 

Een minnelijke schikking zal slechts interessant zijn als de strafprocedure kans van slagen heeft. Als er te weinig bewijs aanwezig is, kan er worden geopteerd om het hele strafvorderlijk traject te doorlopen. Dit is een gevoelige juridische afweging waarmee wij u kunnen helpen. 

Daarnaast staan wij aan uw zijde tijdens de gesprekken met de fiscus en het parket. Wij onderhandelen voor u om een zo gunstig mogelijke schikking te treffen en zorgen ervoor dat zowel de fiscus als het parket binnen de lijntjes kleurt en dat u geen cent teveel betaalt. 

Contacteer ons via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 en dan brengen wij u zo snel mogelijk in contact met één van onze fiscaal recht advocaten voor een inleidend gesprek.