Controles arbeidsinspectie Antwerpen - wat moet u weten?

Elke onderneming in onze regio loopt het risico om door de arbeidsinspectie Antwerpen te worden gecontroleerd. 

De arbeidsinspectie kan aangekondigd of onaangekondigd langskomen en heeft dan toegang tot de werkvloer en alle andere plekken, waar zij vermoedt dat er personen werken. De sociale inspecteurs van de arbeidsinspectie Antwerpen mogen hierbij alle relevante documenten opvragen. Zij mogen zelfs in uw computersysteem kijken.

Uit ervaring weten we dat deze inspecties de nodige stress bij de onderzochte werkgevers en werknemers teweegbrengen. Vaak zijn deze inspecties geen aangename ervaringen en gaan ondernemers twijfelen of ze hun zaakjes alle kleine details wel op orde hebben.

De gevolgen van een inspectie kunnen soms grote proporties aannemen. Op sommige inbreuken staan zware straffen. Maar u hoeft de arbeidsinspectie Antwerpen niet alleen te trotseren.

Contacteer vandaag nog één van onze advocaten. U kunt een bericht achterlaten of een specifieke vraag stellen. Wij proberen u dan zo snel mogelijk verder te helpen. Wij zijn uiteraard ook bereikbaar via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

 

Arbeidsinspectie antwerpen advocaat

Expertise Bannister Advocaten omtrent arbeidsinspecties

Bij Bannister Advocaten hebben we door de jaren heen een praktijk opgebouwd waarbij onze teams strafrecht en arbeidsrecht de handen ineen slaan om dossiers met betrekking tot arbeidsinspecties en sociaal strafrecht te behandelen. Door deze unieke combinatie van expertises zijn wij in staat om deze complexe dossiers efficiënt en kwaliteitsvol af te kunnen handelen. 

Wij staan regelmatig ondernemingen bij, die na controle beschuldigd worden van inbreuken op de sociale wetgeving. Ook helpen wij geregeld werkgevers en werknemers, die beschuldigd worden van dergelijke inbreuken en die hiervoor een dagvaarding of een uitnodiging tot verhoor hebben ontvangen.

Naast juridische verdediging verrichten wij voor ondernemingen ook preventieve audits waarbij we ervoor zorgen dat u juridisch gezien volledig op orde bent. Wij bekijken uw arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, vakantieregelingen en dergelijke en zorgen ervoor dat alles conform de wet is opgesteld. Zo hoeft u geen enkele inspectie te vrezen.

De verschillende soorten arbeidsinspecties in Antwerpen

De term ‘arbeidsinspectie’ is eigenlijk geen correcte juridische benaming. Wie volledig juist wil zijn, kan beter ‘sociale inspectiedienst’ zeggen.

Daar komt nog bij dat er een hele reeks sociale inspectiediensten zijn, die elk hun eigen bevoegdheden hebben. 

Een overzicht van de belangrijkste inspectiediensten:

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) – de RSZ controleert voornamelijk of betalingen voor sociale bijdragen op orde zijn. Daarnaast kunnen zij ook nagaan of u de nodige arbeidsongevallenverzekeringen heeft afgesloten, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) heeft gedaan en dergelijke.
 • De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) – de RVA controleert eventuele fraude met werkloosheidsuitkeringen waarbij bijvoorbeeld ook kan worden nagegaan of u de regels inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet naleeft.
 • Toezicht Sociale Wetten & Welzijn op het Werk (FOD WASO) – deze inspectiedienst controleert algemene zaken zoals correcte verloning, de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en de arbeidsduur.

Naast deze diensten zijn er ook nog het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED).

Tip: als u een bericht ontvangt dat de arbeidsinspectie bij uw bedrijf zal langskomen, is het verstandig om na te gaan over welke specifieke dienst het gaat. Als u eenmaal weet wie er langskomt, kunt u zich beter voorbereiden.

advocaat arbeidsinspectie Antwerpen

Een bezoek van de arbeidsinspectie Antwerpen voorbereiden

Als u een bericht krijgt dat de arbeidsinspectie Antwerpen langs zal komen, krijgt u tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Hieronder bespreken we wat u het beste in deze periode kunt doen.

Leg de nodige documenten klaar

U zult aan de inspecteurs een hele reeks documenten moeten voorleggen. Deze documenten zullen juridisch in orde en up-to-date moeten zijn. 

Aangezien iedereen gebaat is bij een vlot verloop van de inspectie, kunt u alvast de volgende documenten klaarleggen:

 • uw arbeidsreglement;
 • de arbeidsovereenkomsten van al uw personeel;
 • de uurregelingen van al uw personeel;
 • individuele jaarrekeningen van al uw personeel;

Indien u deze documenten digitaal bijhoudt, zorg er dan voor dat de inspecteurs makkelijk toegang krijgen tot uw informaticasysteem.

Houd er ook rekening mee dat sommige inspectiediensten om specifieke documenten zullen verzoeken. Zo zal de RSZ ook om de uittreksels van uw sociale bijdragen of om de polissen van uw arbeidsongevallenverzekeringen vragen.

Ten slotte dient u te onthouden dat de inspecteurs ook met u en uw personeel zullen praten, zij kunnen zelfs verhoren afnemen. Wat u verklaart tijdens zo’n verhoor, zal aan het dossier toegevoegd worden en kan later als bewijsstuk dienen.

Tip: probeer zelf aanwezig te zijn en leg de nodige documenten voor de inspecteurs klaar. Gebruik de voorbereidingstijd om deze nogmaals door te nemen. Houd rekening met het soort arbeidsinspectie.

Voorkomen is beter dan genezen

Het spreekt voor zich dat u zich over een arbeidsinspectie geen zorgen hoeft te maken als u volledig op orde bent. De beste voorbereiding op een inspectie begint dan ook lang voordat u een bericht tot controle krijgt. 

Een arbeidsinspectie is een controle van uw conformiteit met de geldende sociaalrechtelijke en sociaal strafrechtelijke regels. Het betreft dus in essentie een juridische controle. 

Tip: de beste manier om te verzekeren dat u voor al deze regels en sociale verplichtingen op orde bent, is om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een advocaat met de nodige specialisatie in het arbeidsrecht en het strafrecht kan al uw documenten, contracten en reglementen bestuderen en desnoods aanpassen zodat u perfect aan alle voorwaarden voldoet. 

Zo vermijdt u eventuele boetes en strafrechtelijke veroordelingen en kunt u tevens elke sociale inspectiedienst vol vertrouwen ontvangen.

Wenst u een sociale audit voor uw onderneming waarbij verzekerd wordt dat u aan alle verplichtingen voldoet? Consulteer dan ons gespecialiseerde team arbeidsrecht- en strafrechtspecialisten via info@bannister.be. Telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 03/369.28.00 kan natuurlijk ook. Wij organiseren dan zo snel mogelijk een inleidend gesprek.

Het verloop van een sociale inspectie

De arbeidsinspectie Antwerpen mag in principe op elk moment langskomen. Dag en nacht. Zij kunnen u op voorhand inlichten over hun bezoek maar kunnen ook onaangekondigd een inspectie uitvoeren.

Onaangekondigde inspecties zijn vaak het gevolg van een klacht van een personeelslid of een een extern persoon. Dit is echter niet altijd het geval. Een spontane inspectie kan ook zonder klacht. Vaak worden sectoren, die bekendstaan om deeltijdse tewerkstelling en zwartwerk zoals bijvoorbeeld de horeca- en bouwsector, spontaan geviseerd.

Als de arbeidsinspectie Antwerpen arriveert, zullen zij meestal:

 • Hun legitimatiekaart voorleggen.
 • De identiteit van de aanwezigen op de werkvloer controleren.
 • De nodige documenten opvragen en bestuderen.
 • Verhoren van aanwezige personen afnemen.
 • Bij vermoedens van fraude, zullen er vaak ook foto’s en video’s genomen worden.

U bent verplicht om mee te werken aan een inspectie. Dit geldt ook voor uw werknemers. Als u tegenwerkt, kan de inspectie de politiediensten inroepen. Uit de praktijk blijkt dat de politie vaak al van tevoren wordt opgetrommeld.

Houd er rekening mee dat uw verhoor in een proces-verbaal meegnomen zal worden en dus als bewijs kan worden gebruikt. Wanneer u liever niet antwoordt op een vraag, mag u zich beroepen op het zwijgrecht. 

Tip: vraag aan het einde van het bezoek om een overzicht van alle eventueel vastgestelde inbreuken en van elke andere aanpassing, die u volgens de inspecteurs het beste kunt maken. Zo kunt u de nodige veranderingen doorvoeren.

De gevolgen van een arbeidsinspectie Antwerpen

U bent op orde

Als u volledig op orde bent met betrekking tot alle sociaalrechtelijke regels zal de inspectie uw onderneming met een schouderklopje verlaten. U zult zich normaal gesproken voor een aanzienlijke tijd geen zorgen hoeven te maken over een nieuwe inspectie.

Er worden enkele kleine incorrectheden vastgesteld

Meestal hoeft u niets te vrezen. De inspectiediensten zullen u op de vingers tikken en u een waarschuwing geven.

U zult worden verzocht om alles in orde te maken, wat u uiteraard om maar beter kunt doen. 

Het gaat dan om kleine foutjes zoals materiële vergissingen, het missen van deadlines voor het indienen van documenten en dergelijke.

Er worden onregelmatigheden vastgesteld

Als u een aantal zaken niet op orde heeft, zal er meestal een regularisatie plaatsvinden. Bij een regularisatie worden de geldende regels met terugwerkende kracht – meestal tot drie jaar – toegepast.

Ter illustratie: als u gelet op de geldende barema’s een personeelslid reeds drie jaar te weinig uitbetaalt, zult u in één keer het verschuldigde loon van de voorbije drie jaar moeten betalen. 

Het spreekt voor zich dat een regularisatie grote (financiële) gevolgen voor uw onderneming kan hebben. 

Er worden zware inbreuken vastgesteld

Zware inbreuken zoals systematisch zwartwerk of fraude kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Uw afgelegde verklaringen zullen in processen-verbaal worden opgenomen, die vervolgens aan het arbeidsauditoraat worden doorgestuurd. 

Indien u beschuldigd wordt van dergelijke inbreuken, dient u zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat te consulteren. U riskeert in sommige gevallen – naast fikse boetes – ook een gevangenisstraf.

De beste strategie: consulteer preventief een expert

De Belgische sociale wetgeving blinkt niet uit in eenvoud. Er zijn een hele reeks regels waar u als onderneming rekening mee moet houden. Al uw sociale documenten (arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, uurregelingen, jaarrekeningen enzoverder) dienen juridisch waterdicht te zijn.

Bespaar uzelf kopzorgen en schakel een advocaat in om uw onderneming volledig op orde voor de arbeidsinspectie Antwerpen te krijgen. 

Bij Bannister Advocaten vindt u gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en strafrecht, die samen met u uw onderneming volledig op orde kunnen brengen en u voor elke inspectie, boete of strafrechtelijke veroordeling kunnen behoeden.

Bent u op de een of andere manier tegen de lamp gelopen? Wij kunnen uw belangen verdedigen en ervoor zorgen dat u op een zo duurzaam mogelijke manier uit deze situatie komt. 

Wilt u een gesprek met één van onze advocaten, laat het ons dan weten en contacteer ons via info@bannister.be of telefoonnummer 03/369.28.00.