Beroepsverbod na faillissement Advocaat

Ondernemers zijn per definitie weerbare mensen. Uit ervaring weten we dat een groot deel van de zaakvoerders en bestuurders, die betrokken zijn bij een faillissement, onmiddellijk aan de volgende uitdaging denken.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om na een faillissement zomaar een nieuwe economische activiteit op te starten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u door de insolventierechtbank een beroepsverbod na faillissement wordt opgelegd.

Bent u betrokken bij een faillissement en wenst u zo snel mogelijk een nieuwe economische activiteit op te starten? Dan is het verstandig om u te laten adviseren en te laten bijstaan door een advocaat, die gespecialiseerd is in beroepsverboden na een faillissement.

Bij Bannister hebben we een team van advocaten, die gespecialiseerd zijn in deze complexe materie. Onze advocaten staan geregeld gefailleerden bij, die geconfronteerd worden met beroepsverboden na een faillissement. 

Contacteer ons via info@bannister.be. We zijn ook telefonisch beschikbaar via telefoonnummer 03/369.28.00. 

Beroepsverbod na faillissement Advocaat

 

De nieuwe faillissmentswetgeving en de zogenaamde ‘Fresh Start’

De huidige Faillissementswet is ontworpen om ondernemers na een faillissement de mogelijkheid te geven om snel weer een nieuwe economische activiteit te kunnen ontplooien. Deze zogenaamde ‘Fresh Start’ werd in verschillende wetsartikelen verwerkt.

De basisregel is dat u alle inkomsten, die u na een faillietverklaring verwerft en die tevens voortkomen uit een andere oorzaak dan het faillissement, gewoon kunt behouden.

Met andere woorden, als u na uw faillissement nieuwe inkomsten genereert, kunt u deze in principe niet gebruiken om uw oude schulden af te betalen.

Er zijn echter uitzonderingen op deze ‘Fresh Start’ regels. In sommige gevallen kan de rechter bijvoorbeeld beslissen dat u geen nieuwe economische activiteit mag opstarten. In dat geval spreken we van een beroepsverbod na faillissement. U laat u best bijstaan door een onderneming advocaat om u te helpen. 

 

Wanneer kan een beroepsverbod na faillissement worden opgelegd?

 

Een beroepsverbod na faillissement is een bijkomende maatregel waarmee de rechter een betrokken gefailleerde straft. Een straf kan natuurlijk niet zomaar worden opgelegd. Er moet sprake zijn van bewezen wanpraktijken uit hoofde van de gefailleerde. 

Een beroepsverbod na faillissement kan allen worden uitgesproken:

  • Door de insolventierechtbank, die tevens het faillissement heeft uitgesproken;
  • Wanneer er sprake is van een ‘kennelijk grove fout’ uit hoofde van de gefailleerde;
  • Wanneer de gefailleerde tekortgeschoten is in diens verplichting informatie aan de insolventierechtbank ter beschikking te stellen (Centrale Registers voor Solvabiliteit );
  • Als de rechter in het vonnis duidelijk aangeeft waarom het beroepsverbod wordt opgelegd.

 

Een ‘kennelijk grove fout’

 

Wanneer er precies sprake is van een ‘kennelijk grove fout’ wordt door de rechters, die moeten oordelen over faillissementen, ingevuld. Een rechter uit Luik omschrijft het als een onvergeeflijke fout, die een normaal voorzichtig en redelijk bestuurder niet zou hebben begaan en die een inbreuk op de voor de samenleving essentiële normen inhoudt. 

Als u betrokken bent bij een faillissement is het dus belangrijk om na te gaan of u eventueel een fout kan worden verweten. Indien u dit risico loopt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat met de nodige expertise in de arm te nemen.

 

Centraal Registers voor Solvabiliteit

 

De Belgische faillissementswetgeving is uitgebreid en complex. In de wet worden een hele reeks verplichtingen opgenomen voor personen, die betrokken zijn bij een faillissement.

In de faillissementswetgeving wordt o.a. bepaald dat er een register moet worden bijgehouden waarin alle informatie over een faillissement wordt opgeslagen. Indien u als gefailleerde niet meewerkt aan de samenstelling van dit register, kan er een beroepsverbod aan u worden opgelegd.

 

Wie riskeert er een beroepsverbod na een faillissement?

 

Gefailleerde personen, zaakvoerders en bestuurders

 

In eerste instantie riskeren gefailleerde personen een beroepsverbod na het faillissement. Ook de bestuurders of de zaakvoerders van een gefailleerde vennootschap kunnen een beroepsverbod krijgen opgespeld.

Dit is logisch, want gefailleerde personen, zaakvoerders en bestuurders zijn rechtstreeks betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming en dragen dus verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, die aanleiding tot het faillissement geven.

 

Personen die het werkelijk beheer van een onderneming waarnemen

 

Soms werken er personen in een onderneming, die op papier geen zaakvoerder of bestuurder zijn, maar in de werkelijkheid wel een grote inspraak in de onderneming hebben. Als blijkt dat zo’n persoon de bevoegdheid had om de onderneming te beheren, kan hij of zij ook een beroepsverbod na faillissement krijgen opgelegd.

Met andere woorden, u hoeft geen bestuurder of zaakvoerder op papier te zijn om een beroepsverbod te kunnen krijgen.

 

Personen die minder dan één jaar voor de faillietverklaring zijn ontslagen 

 

Als u minder dan één jaar voor de faillietverklaring nog als bestuurder, zaakvoerder of in een andere invloedrijke functie, voor een onderneming werkte, kunt u ook een beroepsverbod na faillissement krijgen.

 

Kies een advocaat gespecialiseerd in beroepsverboden na faillissement

 

U leest het al: de Belgische faillissementswetgeving is uitgebreid en complex. Wanneer u betrokken bent bij een faillissement is het verstandig om een beroep te doen op een advocaat, die gespecialiseerd is in het faillissementsrecht om uw belangen te verdedigen. 

 

Deze advocaat zal u adviseren, begeleiden, contact opnemen met de curator, onderhandelen met andere betrokkenen en – indien nodig – uw belangen voor de rechtbank verdedigen.

 

Ook als u snel weer met het uitvoeren van een economische activiteit wilt beginnen, is het belangrijk om een advocaat in te schakelen die u over een eventueel beroepsverbod kan adviseren. 

 

Wenst u de bijstand van een gespecialiseerde advocaat in faillissementen en beroepsverboden na faillissement? Contacteer dan ons gespecialiseerde team of via info@bannister.be. We zijn tevens telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 03/369.28.00.