Faillissementsmisdrijven

Wat houden deze misdrijven precies in?

Er bestaan verschillende strafbare situaties wanneer kooplieden zich in staat van faillissement bevinden. De strafbare situaties worden beschreven in artikel 489 Sw., artikel 489bis Sw. en in artikel 489 ter Sw. In volgende alinea worden de twee meest voorkomende misdrijven beschreven.

De handelaar of handelsvennootschap die staakt te betalen en die ten voordelen van derden zonder voldoende tegenprestaties te hebben, verbintenissen heeft aangegaan ten opzichte van de financiële toestand van de onderneming. In deze situatie gaat het om onvoorzichtige operaties die in de verdachte periode werden opgezet.

De tweede situatie gaat over het niet naleven van verschillende verplichtingen die worden opgelegd door artikel 53 van de Faillissementenwet. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn: de curator inlichten over elke adreswijziging, gevolg geven aan alle oproepen van de rechter-commissaris,…

Voorwaarden

Om te kunnen spreken van faillissementsmisdrijven moet er aan 4 wettelijke voorwaarden worden voldaan.
  • Persoon van de dader: de beklaagde moet zich in staat van faillissement bevinden.
  • Persoon van de dader: de beklaagde had de hoedanigheid van handelaar. Deze hoedanigheid moet bestaan op het ogenblik van de feiten maar moet niet blijven bestaan bij de vervolgingen.
  • Handeling: beklaagde heeft op een duurzame wijze opgehouden met betalen of zijn krediet moet geschokt zijn.
  • Een nalatigheid zonder bedrieglijk opzet

Het is niet vereist dat het in gebreke blijven van de schuldenaar algemeen is. De wankeling van het krediet moet als vaststaand beschouwd worden, dit kan blijken uit het verlies van vertrouwen van de schuldeisers, leveranciers,…

Welke straffen riskeert u?

Een misdrijf in verband met de staat van faillissement wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent faillissementsmisdrijven?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!