Koen De Backer

Koen De Backer studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding. Na een carrière van 11 jaar bij het openbaar ministerie maakte hij in 2007 de overstap naar de advocatuur, waar hij zich toelegt op het strafrecht in al zijn aspecten.

 

Koen combineert een uitgebreide kennis van het straf(proces)recht met een sterk analytisch vermogen en scherpe pleidooien. Hij is bovendien auteur van meerdere juridische publicaties en vanaf september 2023 zal Koen ook werken als praktijkassistent strafrecht aan de KU Leuven.

 

Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken en gecertificeerd in het verlenen van bijstand bij het verhoor.

 

PUBLICATIES

 

DE BACKER, K., De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken in CABG, Brussel, Larcier, 2017, 79 p.

DE BACKER, K., “Van Phenix tot Potpourri”, Emile & Ferdinand, 2017, afl. 8, 3-6, integraal te raadplegen via https://issuu.com/groupelarcier/docs/lar_mage_26f_nl08_v6

DE BACKER, K., “Het verzet in strafzaken: een verdere verruiming van de wettige reden van verschoning door het Hof van Cassatie”, NC 2019, 548-553

CLEMENT, C. en DE BACKER, K., “Digitalisering in strafzaken? Absoluut, maar graag als middel en niet als doel – Deel I”, Today’s Lawyer 2021, afl. 2, 6-10.

CLEMENT, C. en DE BACKER, K., “Digitalisering in strafzaken? Absoluut, maar graag als middel en niet als doel – Deel II”, Today’s Lawyer 2021, afl. 3, 7-9.

DE BACKER, K. en CLEMENT, C., “De toegang tot het volledige strafdossier tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek, de saga van de Heilige Graal en de (al te) Reddende Engel”, T. Strafr. 2022, afl. 5, 259-268.

Voorkeurmateries
Strafrecht