Wat te doen bij een oproep voor een verhoor categorie 3

Heeft u van de politie een oproep voor een verhoor categorie 3 ontvangen? Dan staan er enkele zaken vast:

 

 • Er loopt een onderzoek onder leiding van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter naar criminele feiten;

 • U wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij deze criminele feiten;

 • De criminele feiten waar u van verdacht wordt kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf;

 • U zult naar het betrokken politiebureau moeten gaan en u zult daar ondervraagd worden over uw eventuele betrokkenheid bij deze criminele feiten.

 

Bewaar in eerste instantie uw kalmte na ontvangst van de oproep tot verhoor categorie 3. U bent nog niet veroordeeld en krijgt nog ruim de mogelijkheid om uw verhaal te doen. Het is vooral belangrijk dat u snel handelt bij een oproep voor verhoor categorie 3. De voorbereiding voor dit verhoor is immers essentieel. Consulteer hiervoor een advocaat, die gespecialiseerd is in het strafrecht. Het slechtste wat u kunt doen, is zelfs als u volledig overtuigd bent van uw onschuld om onvoorbereid en alleen naar dit verhoor categorie 3 gaan. Neem contact op met een van onze advocaten en wij staan u professioneel bij met raad en daad.

 

Verhoor categorie 3 advocaat  

Wij raden u aan om volgende concrete stappen te ondernemen:

 

 • Neem een foto of een scan van de oproepingsbrief;

 

 • Stuur een e-mail naar onze advocaat via info@bannister.be. Wij hebben meerdere experts die gespecialiseerd zijn in strafrecht en verhoren;

 

 • Voeg bij deze e-mail alle informatie die u over de feiten heeft en voeg de foto of de scan van de oproepingsbrief als bijlage bij;

 

 • Maak zo snel als mogelijk een afspraak met uw advocaat om alles te bespreken en het verhoor categorie 3 voor te bereiden;

 

 • Ga samen met uw advocaat naar het verhoor.

 

Bij Bannister hebben we strafrechtadvocaten in huis met doorgedreven specialisatie in verhoren categorie 3. Mr. Jorgen VAN LAER was zelfs verantwoordelijk voor de opleiding ‘verhoorbijstand voor advocaten’ bij de Orde van Advocaten en kent dus alle kneepjes van het vak. 

 

U kunt bij ons strafrechtteam terecht voor kwalitatieve bijstand tijdens uw verhoor categorie 3. Wij zorgen ervoor dat u volledig geïnformeerd bent over de tenlastelegging(en), dat uw verhoor tot in de puntjes is voorbereid, dat alle mogelijke valkuilen besproken en vermeden worden en wij garanderen hierbij de volste discretie.

 

U kunt ons contacteren via e-mail info@bannister.be. U kunt ook ons bellen via telefoonnummer 03/369.28.00. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om met de voorbereiding te beginnen. Wilt u meer informatie over het verloop van een verhoor categorie 3 en wat hierbij uw rechten zijn? Lees hieronder dan verder.

Hoe verloopt een verhoor categorie 3?

Een verhoor categorie 3 verloopt meestal volgens hetzelfde stramien. U dient zich op een bepaalde datum en op een bepaald tijdstip bij de betrokken politiediensten te melden. Dit zal vaak op het politiebureau zijn van de politiezone waar de feiten zich hebben afgespeeld.

 

Als u een advocaat in de arm genomen heeft, spreekt u gewoonlijk een kwartier van tevoren af om de zaken nog even door te nemen en de zenuwen enigszins te bedwingen. Nadat u zich bij de politiediensten heeft gemeld, wordt u meestal naar de wachtzaal verwezen waar u enkele momenten dient te wachten alvorens de politieagenten, die het verhoor zullen afnemen, u komen halen. Meestal gaat het om twee inspecteurs. U wordt dan naar een verhoorlokaal geleid. Uw advocaat blijft steeds aan uw zijde.

 

Indien u dat wenst, kunt u nog een voorafgaand vertrouwelijk overleg met uw advocaat hebben. Het verhoor begint met enkele mededelingen van de verhorende politieagenten: zij geven u een korte schets van de feiten en wijzen u op uw rechten. Vervolgens begint het verhoor. U zult een hele reeks vragen moeten beantwoorden. Deze antwoorden worden door de politieagenten genoteerd. Uw advocaat zit naast u en kan af en toe er tussenkomen. Het blijft wel de bedoeling dat u alle vragen beantwoordt. De ervaring leert dat een verhoor enkele uren kan duren. 

 

Als het verhoor is afgerond, krijgt u de mogelijkheid om alles na te lezen en eventueel enkele aanpassingen te maken.

 

advocaat verhoor categorie 3

Ken uw rechten

Als u wordt opgeroepen voor een verhoor categorie 3 is het essentieel om uw rechten te kennen en deze tijdens het verhoor af te dwingen. Hiervoor schakelt u het beste een advocaat in. De ervaring leert dat sommige politiediensten de grenzen van uw rechten durven te overschrijden. 

 

Een overzicht van uw rechten bij een verhoor categorie 3:

 

 • Recht op een vertrouwelijk overleg met uw advocaat;

 

 • Recht op bijstand bij het verhoor categorie 3;

 

 • Recht op een beknopte mededeling van de feiten alvorens uw verhoor begint;

 

 • Recht op enkele andere mededelingen alvorens uw verhoor begint;

 

 • Zwijgrecht – ‘the right to remain silent’;

 

 • Na het verhoor heeft u het recht om uw verklaringen na te lezen of ze u te laten voorlezen;

 

 • U heeft het recht om uw verklaringen na het lezen / laten voorlezen nog aan te passen;

 

 • Recht op een tolk als u een andere taal spreekt dan de taal van het onderzoek.

Hoe Bannister een verhoor categorie 3 aanpakt

Als het aankomt op verhoren categorie 3 heeft Bannister een verregaande expertise. Wij hebben door de jaren heen een interne procedure ontwikkeld waarmee we de rechten van onze cliënten ten volste verdedigen. 

 

De eerste stap is een vertrouwelijk overleg bij ons op kantoor. We bespreken de zaak tot in de kleinste details en luisteren naar uw volledige verhaal. Tijdens dit gesprek informeren we u over de misdrijven waarvan u verdacht wordt, we bespreken de mogelijke valkuilen, de relevante juridische details en de mogelijke consequenties. Met andere woorden: we gaan samen grondig uw verhoor voorbereiden.

 

De tweede stap is onze bijstand bij het verhoor zelf. Wij hebben de gewoonte om een actieve bijstand te verlenen waarbij wij geregeld er tussenkomen en ervoor zorgen dat al uw rechten ten volste worden gerespecteerd. Wij garanderen dat alles correct genoteerd wordt, er geen druk wordt uitgeoefend en u uw volledige verhaal zonder onderbrekingen kunt vertellen. Indien nodig verzoeken wij om een schorsing zodat we samen een kort overleg kunnen hebben zonder de aanwezigheid van de politieagenten.

 

De derde stap is onmiddellijk na het verhoor. Wij gaan samen met u de genoteerde verklaringen doorlezen en waar nodig aanpassingen maken. Zo zorgen we ervoor dat er niets verkeerd of onvolledig wordt opgenomen. Uw verklaringen komen immers in het strafdossier terecht en vormen in de verdere procedure een belangrijk bewijs.

 

De vierde stap is de verdere opvolging van het onderzoek. De kans bestaat dat u nogmaals verhoord zult worden of dat u – na het onderzoek – voor de rechter moet verschijnen. Om hierop te anticiperen en de nodige voorbereidingen te treffen, vragen wij consequent inzage in het onderzoeksdossier. Als wij deze inzage krijgen, bezorgen wij u een kopie. Desnoods vragen wij bijkomende onderzoekshandelingen aan. Na afloop van het onderzoek verdedigen wij uw rechten voor de rechtbank, als dat nodig mocht zijn.

 

Contacteer onze strafrecht Advocaten via e-mail info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. 

Veel gestelde vragen over verhoor categorie 3

Wat gebeurt er na verhoor categorie 3?

Zoals hierboven reeds kort toegelicht, is een verhoor meestal slechts een eerste stap in de strafrechtprocedure. Een strafrechtprocedure in België kent twee belangrijke fases:

 

 • De eerste fase: het onderzoek, waarbij door de politie en het parket bewijsmateriaal wordt verzameld. Enkele voorbeelden: de slachtoffers, getuigen en verdachten worden gehoord of verhoord, er worden GSM-toestellen uitgelezen, huiszoekingen verricht enzoverder;

 

 • De tweede fase: de procedure ten gronde, waarbij de verdachten en de slachtoffers voor de rechtbank verschijnen om de resultaten van het onderzoek te bepleiten. De rechter zal een vrijspraak of een straf uitspreken.

 

Het is dus belangrijk om na het verhoor de procedure strikt op te volgen. Dit doe je door – via een advocaat – inzage te vragen in het onderzoeksdossier. Deze inzage kan ook afgewezen worden. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om zelf onderzoekshandelingen voor te stellen. Als het onderzoek is afgerond, dan kunt u naar de rechtbank worden doorverwezen. In deze fase is het belangrijk dat u zich juridisch laat bijstaan.

Wat is een verhoor categorie 3?

De categorieën, die gekoppeld worden aan verhoren, staan voor:

 

 • Categorie 1: personen die niet verdacht worden van een misdrijf zoals slachtoffers en getuigen;

 

 • Categorie 2: personen die verdacht worden van een misdrijf waarop geen gevangenisstraf staat;

 

 • Categorie 3: personen die verdacht worden van een misdrijf waarop wel gevangenisstraf staat, maar die niet zijn gearresteerd;

 

 • Categorie 4: personen die in voorarrest zitten.

 

De ervaring leert dat bijstand van een advocaat voor al deze categorieën verstandig is. Zelfs voor categorie 1. Getuigen kunnen later in het onderzoek verdachte worden en slachtoffers kunnen nadelige verklaringen voor zichzelf afleggen.