Oplichting

Wat houdt het misdrijf precies in?

Samengevat is oplichting het doen afgeven of het doen leveren van goederen door middelen van bedrieglijke middelen: gebruik van valse naam, valse hoedanigheden of het aanwenden van listige kunstgrepen en dit op een bedrieglijke wijze.

Voorwaarden

Om te kunnen spreken van het misdrijf oplichting moet er aan 3 wettelijke voorwaarden worden voldaan:

  • Voorwerpen van oplichting: de levering of afgifte van gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen of schuldbevrijdingen. Met deze opsomming doelt men op alle soorten zaken van materiële of morele waarde die tot andermans vermogen behoren. Deze zaken kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp van oplichting zijn.
  • Oorzaak: de oplichting vereist veroorzaakt te zijn door een van de drie bedrieglijke middelen: het gebruik van een valse naam,  een valse hoedanigheid of listige kunstgrepen. Dat laatste vereist uitleg. Listige kunstgrepen wil zeggen dat iemand een leugen vertelt en dat deze leugen gematerialiseerd wordt in uitwendige daden. Bijvoorbeeld: liefdadigheidsdoeleinden gebruiken bij deur aan deur verkopen.
  • Bijzonder opzet: het is vereist dat de dader gehandeld heeft met het oogmerk zich een zaak toe te eigenen die normaliter aan een ander toebehoort.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf oplichting wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 euro.

Wanneer de oplichting gepleegd werd ten aanzien van kwetsbare personen ( zwangerschap, leeftijd, ziekte,…) dan kan er een gevangenisstraf opgelegd van zes maanden tot vijf jaar.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8) .

Heeft u vragen omtrent oplichting?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!