Omkoping van openbare ambtenaren

Passieve omkoping

Het misdrijf passieve omkoping omkadert feiten waarin een persoon die een openbaar ambt uitoefent zich laat omkopen ten voordelen van zichzelf of voor een derde. De persoon die een openbaar ambt uitoefent ontvangt/ neemt een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook aan.

Voorwaarden

Om te kunnen spreken van het misdrijf passieve omkoping, dienen er een aantal wettelijke voorwaarden te worden nageleefd:

 
  • Persoon van de dader: het gaat om personen die een openbaar ambt uitoefenen. De wetgever heeft ieder persoon die belast is met een openbare dienst voor ogen. Daarnaast wordt iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent gelijkgesteld aan iedere persoon die zich kandidaat heeft gesteld, een persoon die doet geloven een openbaar ambt te zullen uitoefenen in de toekomst of een persoon die door valse hoedanigheden doet geloven een dergelijk ambt uit te oefenen.
  • De handeling: een rechtstreekse of door tussenpersoon, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, belofte of een voordeel van welke aard dan ook aannemen of vragen. Met andere woorden: een openbaar ambtenaar wordt omgekocht.
  • Doel van de handeling: voorbeelden van doelen zijn: openbaar ambtenaar die een rechtmatige handeling verricht, maar niet tegen betaling. Openbaar ambtenaar die een misdaad of wanbedrijf pleegt. De handeling hoeft niet strafbaar te zijn, maar wel verband te houden met de functie van de omgekochte of benaderde persoon.
  • Algemeen opzet: voor passieve omkoping is geen bijzonder opzet vereist.

Welke straffen riskeert u?

Passieve omkoping wordt strafbaar gesteld met een gevangenisstraf zes maanden tot een jaar en/ of een geldboete van 100 tot 10.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Actieve omkoping

Actieve omkoping omkadert feiten waarbij men  een persoon die een openbaar ambt uitoefent omkoopt, ten voordele van zichzelf of voor een derde. Dit gebeurt door een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook voor te stellen aan de persoon die een openbaar ambt uitoefent.

Voorwaarden

Om te kunnen spreken van het misdrijf actieve omkoping, dienen er een aantal wettelijke voorwaarden te worden nageleefd:

  • Persoon van de dader: de dader van dit misdrijf kan eender wie zijn.
  • De handeling: de handeling is het rechtstreeks of door een tussenpersoon voorstellen van een aanbod, belofte of voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde. De handeling wordt gesteld ten opzichte van een persoon die een openbaar ambt uitoefent.
  • Doel van de handeling: Het doel van deze omkoping is een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling te realiseren.
  • Algemeen opzet: voor actieve omkoping is geen bijzonder opzet vereist.

Welke straffen riskeert u?

Een ambtenaar die omgekocht wordt en hierop ingaat, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en/ of een geldboete van 100 tot 25.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent omkoping van openbare ambtenaren?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!