Misbruik van vennootschapsgoederen

Wat houden deze misdrijven precies in?

‘De bestuurders, in feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van verenigingen zonder winstoogmerk, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.’

Misbruik van vennootschapsgoederen wordt beschreven als een belangenconflict tussen de bestuurders en de vennootschap. De persoonlijke belangen van de bestuurder worden boven de vennootschapsbelangen geplaatst zonder dat dit de bedoeling is.

Voorwaarden

Vooraleer er kan worden gesproken worden van het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen, dienen er 5 wettelijke voorwaarden aanwezig te zijn.

  • De hoedanigheid van de dader: de dader van dit misdrijf moet een bestuurder van de vennootschap zijn. De wetgeving geldt voor bestuurders in feite en in rechte. Bestuurders in rechte zijn bestuurders die benoemd zijn door de Algemene Vergadering. Bestuurders in feite zijn werknemers die het dagelijks bestuur waarnemen.
  • Voorwerp: het gebruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen van personeel van de vennootschap voor persoonlijke gelegenheden.
  • Nadeel voor de rechtspersoon en die van zijn schuldeisers/ vennoten: de wetgever vereist dat er een werkelijk nadeel moet bestaan voor de rechtspersoon en dat er een effectief geleden schade bestaat.
  • Doel: voor persoonlijke rechtstreekse of voor indirecte doeleinden. De bestuurder moet de goederen gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dit kan rechtstreeks wanneer het voor hemzelf is, maar dit kan ook onrechtstreeks wanneer het voor vrienden of familie gebeurd.
  • Bedrieglijk opzet: Er moet echt een bedoeling zijn om het te goed te onttrekken aan de mogelijke beslaglegging door schuldeisers en het buiten het belang van de vennootschap elders toe te eigenen.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf ‘misbruik van vennootschapsgoederen’ wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 100 tot 500.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent misbruik van vennootschapsgoederen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!