Inbreuken wetboek vennootschappen en verenigingen

Wat houden deze misdrijven precies in?

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd door het parlement. Dit wetboek zal vanaf 1 januari 2020 van  toepassing zijn op reeds bestaande vennootschappen en verenigingen. Vanaf 1 mei 2019 werden de bepalingen uit dit wetboek toegepast op nieuwe vennootschappen en verenigingen.

In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden verschillende strafbepalingen opgesomd. Hieronder geven wij een kort overzicht van een aantal misdrijven die kunnen worden gepleegd met betrekking tot dit wetboek en hoe deze bestraft worden.

Misdrijven met betrekking tot bestuurders die op kosten van de vennootschap stortingen op aandelen doen of stortingen erkennen gedaan te hebben, terwijl deze niet werkelijk gedaan zijn op de voorgeschreven wijze en tijdstippen.

  • Als dader van dit misdrijf kan iedere bestuurder van de vennootschap worden beschouwd.
  • Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één maand tot een jaar en met een geldboete van 50 tot 10.000 euro. De bedragen van de geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn deze gelijk aan 8 (boetebedrag x8).

Misdrijven met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (Het niet naleven van de regels met betrekking tot de controle).

  • Leden van het bestuursorgaan, directeurs en lasthebbers van de vennootschap kunnen worden beschouwd als daders van dit misdrijf.
  • Dit misdrijf wordt bestraft met een geldboete van 50 tot 10.000 euro.
  • Wanneer deze handelingen met opzet zijn uitgevoerd, worden deze bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar of met een geldboete van 50 tot 10.000 euro. De gevangenisstraf en de geldboete kunnen ook gelijktijdig worden opgelegd. De bedragen van de geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn deze gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent inbreuken wetboek vennootschappen en verenigingen?