Gunning misdrijven

Wat houden deze misdrijven precies in?

Vooraleer men kan spreken van een gunning misdrijf moeten er 4 wettelijke voorwaarden aanwezig zijn.

  • Als eerste dient er een belemmering of verstoring van een vrijheid, van een opbod of van een inschrijving aanwezig te zijn.

  • Daarnaast moet het gaan om ‘een toewijzing’ met betrekking tot eigendom, vruchtgebruik, huur van goederen en onroerende goederen, een aanneming, een levering, een bedrijf of om het even welke dienst. Men kan van een toewijzing spreken als de inschrijving, de aanbesteding of de verkoop verloopt onder toezicht van een openbaar ambtenaar.
  • Als derde voorwaarde dient het misdrijf te gebeuren door één van de in de wet opgesomde middelen. In artikel 314 van het strafwetboek benoemt de wetgever middelen waardoor het misdrijf moet gebeuren vooraleer het strafbaar kan gesteld worden.
    • Geweld of bedreigingen
    • Schenkingen of beloften
    • Frauduleuze middelen
  • Tot slot is er algemeen opzet vereist voor dit misdrijf. Elke handeling wordt bewust gesteld om het verloop van de inschrijving te verhinderen, te verstoren of te belemmeren.

Welke straffen riskeert u?

Misdrijven in dit kader worden bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met een geldboete van 100 tot 3000 euro.

Wanneer er wordt gehandeld door een rechtspersoon wordt de gevangenisstraf omgezet naar een geldboete van 100 tot 12.000 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent gunning misdrijven?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!