Sten

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Het strafrechtelijk beslag en de effecten ervan   In het kader van strafrechtelijke onderzoeken – zowel opsporingsonderzoeken (die door het openbaar ministerie geleid worden) als gerechtelijke onderzoeken (die door een onderzoeksrechter geleid worden) – kunnen bepaalde goederen in beslag genomen worden. Zo kan het gaan om goederen waarmee […]

Het strafrechtelijk beslag en de opheffing ervan Lees verder »

De voorafgaande erkenning van schuld (VES)

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) De Potpourri II-wet van 5 februari 2016 voerde een nieuw artikel 216 Wetboek van Strafvordering in. Dit artikel introduceerde een procedure waarbij het Openbaar Ministerie en de beklaagde een overeenkomst kunnen sluiten omtrent de bestraffing van een misdrijf. Dit in ruil voor een bekentenis van de beklaagde. Deze procedure

De voorafgaande erkenning van schuld (VES) Lees verder »