Milieustrafrecht Advocaat voor uw onderneming

Raakt u soms verdwaald in het Belgische omgevingsrecht met al haar vergunningen, ruimtelijke planning en milieuwetgeving? U bent niet de enige. Niet alleen is deze complexe regelgeving bij weinigen bekend, onze ervaring leert dat inbreuken makkelijk over het hoofd worden gezien.

In het strafrechtteam van Bannister Advocaten ziftten experts in deze materie, die ondernemingen regelmatig door het doolhof van het milieustrafrecht gidsen. Bannister Advocaten kan uw belangen in elke juridische procedure inzake het milieurecht zowel administratief, burgerrechtelijk als strafrechtelijk verdedigen. 

Daarnaast werken wij ook proactief door onze cliënten volledig op orde te brengen met alle juridische regels om elk toekomstig conflict en eventuele milieuboetes te vermijden.

Contacteer vandaag nog een van onze milieustrafrecht advocaten. U kunt ons bereiken via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

 

Milieustrafrecht advocaat

 

Strafbaar in het milieustrafrecht ondernemingen

 

Europese regelgeving

Een overzicht geven van alle strafbare handelingen in het milieustrafrecht voor ondernemingen is geen eenvoudige opgave. De strafbaarstellingen bevinden zich in tal van verschillende wetten en verschillen bovendien naargelang de locatie waar ze gepleegd worden. Zo heeft Vlaanderen haar eigen regels, die kunnen verschillen van de regels in Brussel enzoverder.

Een groot deel van alle milieuwetgeving komt echter van de Europese Unie. De EU vaardigde in 2008 de Richtlijn 2008/99/EG uit “inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht” die ondertussen ook in het Belgische recht is opgenomen. Deze richtlijn vormt de basis voor het milieustrafrecht voor ondernemingen.

 

Cijfers milieustrafrecht voor ondernemingen in België?

We weten uit cijfers van de overheid dat er jaarlijks ongeveer 2.000 dossiers inzake milieustrafrecht worden doorgegeven aan het parket voor strafrechtelijk onderzoek: 

  • De helft van deze dossiers gaan over lucht-, water- en/of bodemverontreiniging of geluidsoverlast;
  • Ongeveer één vijfde gaat over omgevingsvergunningen, die niet in orde zijn.

 

Verloop strafrechtelijke vervolging overtredingen milieuwetgeving?

 

Vaststelling door de inspectie

Inbreuken op het milieurecht zijn niet eenvoudig vast te stellen. Daarom zijn er zogenaamde ‘toezichthouders’ die hiervoor speciaal worden opgeleid. Toezichthouders kunnen politieagenten zijn of specifieke personeelsleden van de Vlaamse overheid, gemeenten en zelfs intergemeentelijke verenigingen. 

Deze personen kunnen inzage vragen in de relevante documenten van de geviseerde onderneming en onderzoeken uitvoeren waarbij ze deskundigen kunnen inschakelen. Hiervoor kan de hulp van de politie worden ingeroepen.

Deze toezichthouders stellen inbreuken op het milieustrafrecht vast. 

Houd er rekening mee dat deze toezichthouders vaak werken op basis van tips, die verkregen zijn van burgers.

 

Dossier indienen bij het parket

Als de inspectie een inbreuk meent te hebben vastgesteld, maken zij een proces-verbaal op en sturen zij hun dossier door naar het parket.

Na ontvangst van het dossier heeft het parket 180 dagen de tijd om te oordelen of zij de zaak verder gaan behandelen of niet:

  • Als de zaak niet verder door het parket wordt behandeld, kan het naar de overheid worden doorgestuurd, die u mogelijk een bestuurlijke geldboete voor een milieuovertreding zal opleggen;
  • Als de zaak wel verder door het parket wordt behandeld, zullen zij wellicht bijkomende onderzoekshandelingen instellen en de zaak vervolgens naar de rechtbank doorsturen. De zaak wordt dan door de rechtbank als een gewone strafzaak de rechtbank wordt de zaak verder afgehandeld.

 

Straffen op een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf?

 

Milieu-inbreuken

Milieu-inbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade aan mens of milieu. Het gaat dan over hoofdzakelijk administratieve inbreuken zoals bijvoorbeeld het niet naleven van een bepaalde termijn.

Deze inbreuken worden niet strafrechtelijk bestraft.

U riskeert geldboetes tot 50.000 euro.

Milieumisdrijven

Ernstige inbreuken, waarbij wel schade werd toegebracht aan mens en/of milieu, vallen binnen het milieustrafrecht en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

U riskeert geldboetes tot 250.000 euro en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf.

Opdeciemen

Houd er rekening mee dat in België geldboetes, die door een rechtbank zijn opgelegd, met de opdeciemen moeten worden verhoogd. Dit houdt in dat de geldboetes met een factor 8 worden vermenigvuldigd.

Zo riskeert u bij een milieu-inbreuk de facto tot 400.000 euro te betalen! Bij een inbreuk op het milieustrafrecht kan dit zelfs oplopen tot enkele miljoenen.

 

Contacteer een expert voor advies of bijstand inzake milieustrafrecht

 

Het milieurecht en meer specifiek het milieustrafrecht is een zeer complexe materie. Als u of uw onderneming op de een of andere manier in een milieustrafrechtelijke procedure verwikkeld bent geraakt, is het van groot belang om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. 

Hetzelfde geldt trouwens in geval waarin u vermoedt of vaststelt dat er een milieumisdrijf op uw eigendom wordt gepleegd.

Bij Bannister Advocaten kunt u terecht voor gespecialiseerde rechtsbijstand bij deze ingewikkelde nichematerie. Ons team van strafrechtspecialisten is bedreven in het adviseren en het verdedigen van ondernemingen en particulieren, die in een milieustrafrechtelijke procedure verzeild dreigen te raken.

Contacteer ons milieustrafrecht advocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 en wij brengen u dan zo snel mogelijk in contact met één van onze milieurecht advocaten.